Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng trấn nhà BKD-L

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bắc Kinh đen khủng (Bắc Kinh_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 30cm x 12cm x 27cm + Khối lượng: 9,5kg-10kg + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu đen thì có tác dụng chiêu tài, phát lộc,trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều

Tỳ hưu Bắc Kinh đen trung tài lộc BKD-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bắc kinh đen trung (Bắc Kinh_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối lượng: 950-1000g + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu đen thì có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều

Tỳ hưu Bắc Kinh trắng trung phát lộc BKT-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bắc kinh Trắng trung(Bắc Kinh_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x7cm x 14cm + Khối lượng: 950-1000g + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu trắng thì có tác dụng bảo trợ sức khỏe., phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều

Tỳ hưu Bắc Kinh xanh trung phát tài BKX-M

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bắc kinh Xanh (Bắc Kinh_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 7cm x 13cm + Khối lượng: 950g-1KG + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu xanh thì có tác dụng may mắn trong công danh, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang

Tỳ Hưu Bắc Kinh Đen chiêu tài nhỏ BKD-S

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bắc kinh đen (Bắc Kinh_Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 5cm x 10cm + Khối lượng: 350-400g + Ý nghĩa: Tỳ Hưu màu đen thì có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt

Tỳ hưu cặp bột đá màu đỏ chiêu tài Y011

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá đỏ cam (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 16cm x 22cm + Khối lượng: 5kg/cặp + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt lành + Cách sử

Tỳ hưu bột đá mạ vàng như ý F012

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 10cm x 16cm + Khối lượng: 1,5kg/ông + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt lành + Cách sử

Tỳ hưu bột đá cam chiêu tài Y013

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá cam (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 9cm x 13cm + Khối lượng: 1,5kg/ông + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại điều tốt lành + Cách sử dụng:


Tỳ Hưu Bắc Kinh – Tỳ Hưu Phong Thủy Đá Tự Nhiên Bắc Kinh